Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. listopadu 2022
Ohlášky
Petr Borský
05.11.2022 10:55:17

 

06. 11. 2022 r. / 32. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Josefa Malého a ostatní příbuzné/

11:00 – Býšť

 

 

07. 11. Pondělí

 

 

08. 11. Úterý

 

 

09. 11. Středa (Svátek Posvěcení lateránské baziliky)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

10. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

křestní bohoslužba: „Martin Kubiznák“)

 

 

11. 11. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Annu Vrbiakovou/

 

 

12. 11. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

13. 11. 2022 r. / 33. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Jana a Herminu Matůšu, a dva zemřelé syny, jejich vnuky +Ladislava a Marie Jelinkových, jejich syna a vnučku/

11:00 – Býšť /int. za Břetislava a Františka Čepka a jejich rodiče/

 

 

Získání plnomocných odpustků: 1.možnost ( 1.11. a 2.11.)* svátost smíření* svaté přijímání* modlitba na úmysl Sv. otce* při návštěvě kostela Otčenáš a vyznáni viry. 2.možnost ( 1.11. - 8.11.)* svátost smíření* svaté přijímání* modlitba na úmysl Sv. Otce* při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé.

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu