Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. listopadu 2022
Ohlášky
Petr Borský
12.11.2022 11:13:43

 

13. 11. 2022 r. / 33. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Jana a Herminu Matůšu, a dva zemřelé syny, jejich vnuky +Ladislava a Marie Jelinkových, jejich syna a vnučku/

11:00 – Býšť /int. za Břetislava a Františka Čepka a jejich rodiče/

 

 

14. 11. Pondělí

 

 

15. 11. Úterý

 

 

16. 11. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

17. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

18. 11. Pátek (Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za rodinu Zelených a Marešových/

 

 

19. 11. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

20. 11. 2022 r. / Slavnost Ježíše Krista Krále / (C)/ /sbírka:pojištění kostelů a kapli/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedláříka, rodiče, syna, bratra a za všechny přátele/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Žeravíkovu a Polákovu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu