Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. listopadu 2022
Ohlášky
Petr Borský
19.11.2022 11:55:16

20. 11. 2022 r. / Slavnost Ježíše Krista Krále / (C)/ /sbírka:pojištění kostelů a kapli/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedláříka, rodiče, syna, bratra a za všechny přátele/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Žeravíkovu a Polákovu/

 

 

21. 11. Pondělí

 

 

22. 11. Úterý

 

 

23. 11. Středa (Slavnost Sv. Klementa I., hlavního patrona Královéhradecké diecéze)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za uzdravení Zuzanky/

18:00 – Sezemice /int. za +sestru Ludmilku/

 

 

24. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za uzdravení Alenky/

 

 

25. 11. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za uzdravení manžela Václava /

 

 

26. 11. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Tánu Šilarovou/

 

 

27. 11. 2022 r. / 1. neděle adventní (A)/ - posvěcení adventních věnců

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Bohumila Zámečníka/

11:00 – Býšť /int. za duše v očistci/

 

17:00 – Sezemice – rozsvícení a požehnáni vánočního stromku u Radnice Města

 

 

RORÁTY v adventní době: Sezemice: středa a pátek v 18:00 hod., srdečně zveme…

 

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 – Býšť, 20:00 – Dašice, 22:00 – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu