Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. listopadu 2022
Ohlášky
Petr Borský
26.11.2022 11:16:06

 

27. 11. 2022 r. / 1. neděle adventní (A)/ - posvěcení adventních věnců

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Bohumila Zámečníka/

11:00 – Býšť /int. za duše v očistci/

 

17:00 – Sezemice – rozsvícení a požehnáni vánočního stromku u Radnice Města

 

 

28. 11. Pondělí

 

 

29. 11. Úterý

 

 

30. 11. Středa (Svátek sv. Ondřeje, apoštola)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

01. 12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

02. 12. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice RORÁTY“ /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

03. 12. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

12:00 – Sezemice /pohřební bohoslužba: +František Čapek/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

04. 12. 2022 r. / 2. neděle adventní (A)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Stanislava,Annu Bačinovy,+děti Stanislava,Annu,Marii,zetě a snachu/

11:00 – Býšť /int. za Františka a Emílii Vohralíkovy/

 

RORÁTY v adventní době: Sezemice: středa a pátek v 18:00 hod., srdečně zveme… Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 – Býšť, 20:00 – Dašice, 22:00 – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu