Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. září 2022
Ohlášky
Petr Borský
03.09.2022 10:43:47

 

04. 09. 2022 r. / 23. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

žehnání dětem a školních pomůcek při všech mších sv.

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice/int. za uzdravení rodových kořenů, za maminku, sestry a dceru /

11:00 – Býšť /int. za +Mariannu B. (4. greg.)/

 

 

05. 09. Pondělí

/int. za +Mariannu B. (5. greg.)/

 

 

06. 09. Úterý

/int. za +Mariannu B. (6. greg.)/

 

 

07. 09. Středa

 

13:00 – Dašice /pohřební bohoslužba: +Růžena Seidaková/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Mariannu B. (7. greg.)/

18:00 – Sezemice

 

 

08. 09. Čtvrtek (Svátek Narození Panny Marie)

 

16.30 – Dašice Orlové /poutní cesta od kapličky ke kostelu k oslavě Narození P. Marie/

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Mariannu B. (8. greg.)/

 

 

09. 09. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Mariannu B. (9. greg.)/

 

 

10. 09. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Mariannu B. (10. greg.)/

 

 

11. 09. 2022 r. / 24. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /mše sv. s výročí  posvěcení vlastního kostela//int. na úmysl dárce/

09:30 – Sezemice/int. za +Mariannu B. (11. greg.)/

11:00 – Býšť /int. za +Josefa Jirsu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu