Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. září 2022
Ohlášky
Petr Borský
17.09.2022 15:13:18

 

18. 09. 2022 r. / 25. Neděle v mezidobí / (C)/ - sbírka na církevní školství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice/int. za +Mariannu B. (18. greg.)/

11:00 – Býšť /int. za +Josefa Berana/

 

 

19. 09. Pondělí

/int. za +Mariannu B. (19. greg.)/

 

 

20. 09. Úterý

/int. za +Mariannu B. (20. greg.)/

 

 

21. 09. Středa (Svátek sv. Matouše)

/int. za +Mariannu B. (21. greg.)/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za Marii Brouškovou, Josefa Brouška, Miladu Klinderovou a Jiřího Klinderu/

18:00 – Sezemice /int. za +Annu Paverovou/

 

 

22. 09. Čtvrtek

/int. za +Mariannu B. (22. greg.)/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

23. 09. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Mariannu B. (23. greg.)/

 

 

24. 09. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Mariannu B. (24. greg.)/

 

 

25. 09. 2022 r. / 26. Neděle v mezidobí / (C)/

/int. za +Mariannu B. (25. greg.)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na poděkování za 54 l. manželství, o zdraví Boží požehnání pro rodiny Bezouškovy a Pastorovy/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Bekovu/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu