Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. října 2022
Ohlášky
Petr Borský
30.09.2022 11:28:31

 

02. 10. 2022 r. / 27. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Václava Novotného, manželku, syna a za +Františka Novotného a celý rod/

11:00 – Býšť

 

 

03. 10. Pondělí

 

11:00 – Sezemice /pohřební bohoslužba: +František Čihák/

 

 

04. 10. Úterý

 

 

05. 10. Středa

 

 

06. 10. Čtvrtek

 

 

07. 10. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

08. 10. Sobota

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Annu Paverovou/

 

 

09. 10. 2022 r. / 28. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu