Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. října 2022
Ohlášky
Petr Borský
08.10.2022 11:07:11

 

09. 10. 2022 r. / 28. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za uzdravení manžela/

11:00 – Býšť /int. za uzdravení Zuzanky/

 

 

10. 10. Pondělí

 

 

11. 10. Úterý

 

 

12. 10. Středa

 

11:00 – Dašice /pohřební bohoslužba: +Miroslav Zemán/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Dra Janáčka/

18:00 – Sezemice /int. za +pana Rasochu/

 

 

13. 10. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

14. 10. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Ing. Jacka Morávka/

 

 

15. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Annu Paverovou/

 

 

16. 10. 2022 r. / 29. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu