Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. září 2022
Ohlášky
Petr Borský
10.09.2022 11:50:29

 

11. 09. 2022 r. / 24. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /mše sv. s výročí  posvěcení vlastního kostela//int. na úmysl dárce/

09:30 – Sezemice/int. za +Mariannu B. (11. greg.)/

11:00 – Býšť /int. za +Josefa Jirsu/

 

 

12. 09. Pondělí

/int. za +Mariannu B. (12. greg.)/

 

 

13. 09. Úterý

/int. za +Mariannu B. (13. greg.)/

 

 

14. 09. Středa (Svátek Povýšení svatého Kříže)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Mariannu B. (14. greg.)/

 

16:45 – 17:45 – Sezemice (adorace Nejsvětější Svatosti)

18:00 – Sezemice /int. za +Jaroslava Novotného, otce a prarodiče/

 

 

15. 09. Čtvrtek (Památka Panny Marie Bolestné)

/int. za +Mariannu B. (15. greg.)/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

16. 09. Pátek (Památka sv. Ludmily)

/int. za +Mariannu B. (16. greg.)/

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Františka Novotného, syna a prarodiče/

 

 

17. 09. Sobota

/int. za +Mariannu B. (17. greg.)/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Marii Zolmanovou, manžela a rodiče/

 

 

18. 09. 2022 r. / 25. Neděle v mezidobí / (C)/ - sbírka na církevní školství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice/int. za +Mariannu B. (18. greg.)/

11:00 – Býšť /int. za +Josefa Berana/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu