Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. března 2008
Ohlášky
Petr Borský
22.03.2008 23:38:32
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 23. března   do: 30. března 2008
     
Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za novokřtěnce 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za Bohuslava Petříka, oboje rodiče, r. Exnerovu a Ungrádovu 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
       
Pondělí Velikonoční pondělí                                                                                         sv. Kateřina Švédská
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
Úterý 25. března 2008             sv. Dismas                              beze mše svaté - volný den
   
Středa 26. března 2008             sv. Kastulus
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
Čtvrtek 27. března 2008             sv. Rupert                           
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 28. března 2008             sv. Rogát
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
         
Sobota 29. března 2008             bl. Ludolf
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
   
Neděle 30. března 2008          2. neděle velikonoční  "Božího milosrdenství"            sv. Jan Klimak
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře  
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu   
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
      "letní čas"      
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                    Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu