Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. března 2008
Ohlášky
Petr Borský
28.03.2008 21:56:39
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 30. března   do: 06. dubna 2008
    "letní čas"    
Neděle 30. března 2008          2. neděle velikonoční  "Božího milosrdenství"            sv. Jan Klimak
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu   
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 12:00hod. Býšť křest Anety a Filipa Horálkových
       
Pondělí 31. března 2008            Slavnost Zvěstování Páně
P. Brousil 17:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
         
Úterý 01. dubna 2008             sv. Makarius                      volný den
P. Vrbiak 14:00hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelou Boženu Gregorovou
         
Středa 02. dubna 2008             sv. František z Pauly
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  náboženství ve škole
P. Vrbiak 15:30hod. Býšť možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Vrbiak 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  17:00hod. Býšť Farní rada z Býště zasedá na faře v Býšti
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Čtvrtek 03. dubna 2008             sv. Nikita 
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  náboženství ve škole 
P. Vrbiak 14:30hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelou Annu Kašparovou
P. Brousil 17:30hod. Dašice možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Brousil 18:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00hod. Dašice Farní rada z Dašic zasedá na faře v Sezemicích
         
Pátek 04. dubna 2008            sv. Izidor 
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  náboženství ve škole 
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Vrbiak 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
Vrb. + Pol. 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:30hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00hod. Sezemice Farní rada Sezemická zasedá na faře v Sezemicích
         
Sobota 05. dubna 2008            sv. Vincenc Ferrerský 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 17:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platnosti obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
         
Neděle 06. dubna 2008                                3. neděle velikonoční                     sv. Notger
P. Brousil 07:30hod. Kunětice možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Novotného a jeho rodinu 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
         
P. Vrbiak 13:30hod. Komárov možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Vrbiak 14:00hod. Komárov mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 14:30hod. Platěnice možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Oznámení: 
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:  Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                 Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu