Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. dubna 2008
Ohlášky
Petr Borský
05.04.2008 20:09:16
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 06. dubna   do: 13. dubna 2008
       
Neděle 06. dubna 2008                                3. neděle velikonoční                     sv. Notger
       
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Novotného a jeho rodinu 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
         
P. Vrbiak 13:30hod. Komárov možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Vrbiak 14:00hod. Komárov mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 14:30hod. Platěnice možnost přistoupeni ke svátosti smíření 
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Pondělí 07. dubna 2008             sv. Jana Křtitele de Salle, kněze              
       
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
Úterý 08. dubna 2008             sv. Albert a sv. Dionýsius                          volný den - beze mše svaté
   
Středa 09. dubna 2008             sv. Marie Kleofášova
       
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  náboženství ve škole
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  19:30hod. Sezemice Farní rada z Horní Rovně zasedá na faře v Sezemicích
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Čtvrtek 10. dubna 2008             sv. Michael de Sanctis                              
                 
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  náboženství ve škole 
P. Brousil 18:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
         
Pátek 11. dubna 2008             sv. Stanislav, biskup a mučedník            
       
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  náboženství ve škole 
P. Polívka 11:20hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství na faře
       
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:30hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
         
Sobota 12. dubna 2008            sv. Julius                                                    
                 
P. Uhlíř 09:00hod. Ústí n.Orlicí Diecézní setkání ministrantů na děkanství v Ústí nad Orlicí
         
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
         
Neděle 13. dubna 2008                                4. neděle velikonoční                     sv. Martin I.
       
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu a Františka Pultarovy 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Kerouše, Josefa Jirouta a rod Havránků 
         
Oznámení:    Farní rada z Horní Rovni zasedá ve středu 9. dubna 2008 po mši sv. na faře v Sezemicích
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu