Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. února 2018
Ohlášky
Petr Borský
25.02.2018 09:10:02

Neděle 25. 2. 2018 – 2. neděle postní sbírka na svatopetrský haléř

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Vohnoutovu, Roberta Vanýska, Pavla Němce a Jiřího Zamazala

 

26. 2. pondělí po 2. neděli postní; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

27. 2. úterý po 2. neděli postní; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:30 Sezemice náboženství na faře

 

28. 2. středa po 2. neděli postní; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15.45 Býšť náboženství na faře

16.30 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

17:45 Býšť katechismus na faře

 

1. 3. čtvrtek po 2. neděli postní; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Dašice adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

2. 3 pátek po 2. neděli postní; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté modlitba sv. růžence a setkání se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce na faře

 

3. 3. sobota po 2. neděli postní

8:00 Sezemice mše sv. na smír za hříchy a rouhání proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie

13:30 – 15.:30 služba ve věznici

17:20 Kunětice křížová cesta

18:00 Kunětice mše sv. s nedělní platností

 

Neděle 4. 3. 2018 – 3. neděle postní

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Františka Kosinu, celý rod a rodinu Schejbalovu

15:00 Bělečko mše sv.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“