Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. března 2018
Ohlášky
Petr Borský
04.03.2018 08:59:06

Neděle 4. 3. 2018 – 3. neděle postní

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Františka Kosinu, celý rod a rodinu Schejbalovu

 

5. 3. pondělí po 3. neděli postní; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

6. 3. úterý po 3. neděli postní; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 – Sezemice náboženství na faře

 

7. 3. středa po 3. neděli postní; (sv. Perpetua a Felicita)12:00 – 16:00 služba ve věznici

16.30 Býšť křížová cesta

17:00 Býšť mše sv.

17:45 Býšť katechismus na faře

 

8. 3. čtvrtek po 3. neděli postní; (sv. Jan z Boha)

13.30 Sezemice pohřební mše sv. za zemřelého pana Zdeňka Stehna

16:30 Dašice křížová cesta

17:00 Dašice mše sv.

 

9. 3. pátek po 3. neděli postní; (sv. Františka Římská)12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice křížová cesta

18:00 Sezemice mše sv., poté modlitba sv. růžence a sdílení na faře

 

10. 3. sobota po 3. neděli postní (sv. Jan Ogilvie)

14:00 Sezemice křest Malvíny Josefíny Malé

17:20 Kunětice křížová cesta

18:00 Kunětice mše sv. s nedělní platností

 

Neděle 11. 3. 2018 – 4. neděle postní

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Brandejsovu, Málkovu a Ježkovu

 

Minulé neděle sbírka na svatopetrský haléř: Kunětice 210, Sezemice 2120, Dašice 380, Býšť 4554. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Úterý 6. 3. 18h setkání ekonomické rady Sezemice

 

Přílohy:
ohl3post2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“