Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. března 2018
Ohlášky
Petr Borský
18.03.2018 08:54:48

Neděle 18. 3. 2018 – 5. neděle postní sbírka na plošné pojištění

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Josefa Svobodu, Josefa Hájka, Josefa Sedlaříka a syna,
Josefa Košňara a jejich rodiče

11:00 Býšť mše sv. za Františka Drašnara a manželku

 

19. 3. pondělí: slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie; 12:00–16:00 sl. ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

20. 3. úterý po 5. neděli postní; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 – Sezemice náboženství na faře

 

21. 3. středa po 5. neděli postní;12:00 – 16:00 služba ve věznici

16.30 Býšť křížová cesta

17:00 Býšť mše sv.

17:45 Býšť katechismus na faře: liturgická čtení velikonoční vigilie

 

22. 3. čtvrtek po 5. neděli postní; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 Dašice křížová cesta

17:00 Dašice mše sv.

 

23. 3 pátek po 5. neděli postní; (sv. Turibius z Mongroveja)12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice křížová cesta

18:00 Sezemice mše sv., poté modlitba sv. růžence a sdílení na faře

 

24. 3. sobota po 5. neděli postní

13:30 Dašice svatební obřad František Holub a Zuzana Čonková

17:20 Kunětice křížová cesta

18:00 Kunětice mše sv. s nedělní platností

 

Neděle 25. 3. 2018 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Metelkovu a Štěpánovu

 

Prosím o pomoc úklid kostela Sezemice v sobotu 24. III. V 9 h, vědra, hadry

úterý 20. 3. 19.30 setkání: noc kostelů Sezemice

 

 

Přílohy:
ohl5post2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“