Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu od 18. března 2018
Ohlášky
Petr Borský
25.03.2018 09:28:24

Neděle 25. 3. 2018 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Metelkovu a Štěpánovu

 

26. 3. pondělí svatého týdne; 7:00–11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv.

 

27. 3. úterý svatého týdne; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Dašice příležitost ke svátosti smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

28. 3. středa svatého týdne;7:00 – 11:00 služba ve věznici

16.00 Býšť příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

29. 3. Zelený čtvrtek

17:00 Býšť večerní mše sv. na památku Večeře Páně

18:30 Sezemice večerní mše sv. na památku večeře Páně, po skončení mše sv. možnost tiché adorace v Gethsemanské zahradě

 

30. 3 Velký pátek den přísného postu

15:00 Býšť křížová cesta

15:45 Býšť památka umučení Páně

17:20 Sezemice křížová cesta

18:00 Sezemice památka umučení Páně, tiché rozjímání u Božího hrobu do 20 h

 

31. 3. Bílá sobota

9:00 Sezemice denní modlitba církve se čtením, poté adorace u Božího hrobu do 16 h

18:00 Býšť velikonoční vigilie

20:30 Sezemice velikonoční vigilie, poté αγαπη

 

Neděle 1. 4. 2018 – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

15:00 Bělečko mše sv.

 

Poděkování za úklid kostela a fary

Minulé neděle sbírka na plošné pojištění: Kunětice 280, Sezemice 1310, Dašice 665, Býšť 2250, všem dárcům upřímné poděkování

 

Přílohy:
ohlKvětná2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu