Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. dubna 2018
Ohlášky
Petr Borský
08.04.2018 09:24:29

8. 4. 2018 – 2. Neděle velikonoční – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

17:00 Sezemice koncert Barocco sempre giovane

 

9. 4. pondělí slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 7:00–11:00 služba ve věznici

19:00 Sezemice mše sv.

 

10. 4. úterý; 7:00–11:00 služba ve věznici

16:30 Sezemice náboženství na faře

 

11. 4. středa; (sv. Stanislav)7:00–11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství na faře

17:00 Býšť mše sv., poté katechismus na faře

 

12. 4. čtvrtek výroční členská schůze VDP Praha - Petrovice

 

13. 4. pátek

17:20 Sezemice adorace

18:00 Sezemice mše sv., poté setkání na faře a modlitba sv. růžence

 

14. 4. sobota

10:00 Sezemice křest Laura Anna Šmejdová

11:00 Sezemice žehnání motorkářům

18:00 Kunětice mše sv.

 

15. 4. 2018 – 3. neděle velikonoční sbírka na repatriaci migrantů do zemí Středního východu

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za paní Ludmilu Macasovou a její živou i zemřelou rodinu

11:00 Býšť mše sv.

 

. V neděli 15. dubna se uskuteční Národní sbírka vyhlášená ČBK na repatriaci migrantů do zemí Středního Východu. Cílem sbírky je podpora místních obyvatel v jejich prostředí, aby neměli důvod odcházet ze svých domovů. Děkujeme za vaši štědrost.

 

Poděkování za úklid fary

 

Přílohy:
oh2NEVEL2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu