Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. dubna 2018
Ohlášky
Petr Borský
15.04.2018 08:55:40

15. 4. 2018 – 3. neděle velikonoční sbírka na repatriaci migrantů do zemí Středního východu

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za paní Ludmilu Macasovou a její živou i zemřelou rodinu

11:00 Býšť mše sv.

 

16. 4. Pondělí (sv. Bernadette Soubirous)

 

17. 4. úterý;

 

18. 4. středa

 

19. 4. čtvrtek 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

20. 4. pátek 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace

18:00 Sezemice mše sv., poté setkání na faře a modlitba sv. růžence

20:00 Sezemice setkání NET FOR GOD

 

21. 4. sobota 13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

22. 4. 2018 – 4. neděle velikonoční sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Ladislava Lenarda

11:00 Býšť mše sv. za Jaroslava Brandejse a rodinu

 

P. Tomáš Kvasnička: pondělí 16. 4. až středa 18. 4. dovolená

 

Přílohy:
oh3NEVEL2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“