Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. května 2018
Ohlášky
Petr Borský
06.05.2018 09:20:43

6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční

misijní koláč

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Josefa Ježka

15:00 Bělečko mše sv.

 

7. 5. pondělí 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 příprava na 1. sv. přijímání

19:00 Sezemice mše sv.

 

8. 5. úterý; památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

14:00 Býšť mše sv., poté pouť do Bělečka, následně májová pobožnost

 

9. 5. středa 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství na faře

17:00 Býšť mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně

 

10. 5. čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

18:30 Sezemice, mše sv.

 

11. 5. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace

18:00 Sezemice mše sv., na faře modlitba sv. růžence a setkání

Začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

12. 5. sobota 13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv. , májová pobožnost

 

13. 5. 2018 – 7. neděle velikonoční (P. Maria Fatimská)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za zemřelou manželku Václavu Svědirohovou, sestru Marii Metelkovou a rodiče z obojí strany

11:00 Býšť mše sv. za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu

 

 

Přílohy:
oh6NEVEL2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu