Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. května 2018
Ohlášky
Petr Borský
20.05.2018 08:56:05

20. 5. 2018 – Slavnost Seslání Ducha svatého sbírka na pastorační aktivity v diecézi

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Alenu a Františka Pultarovy a rodiče z obojí strany, za živé a + rodiny Koškovy a rodiny Michalů

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu

15:00 Ráby mše sv.

15:30 Dašice – koncert rychnovského sboru

 

21. 5. pondělí 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice příprava na 1. sv. přijímání

18:00 Sezemice mše sv. hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie ke cti Ducha svatého

 

 

22. 5. úterý; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:30 Sezemice náboženství na faře

 

23. 5. středa 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství

17:00 Býšť mše sv.

 

24. 5. čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

 

25. 5. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:30 Sezemice začátek programu Noci kostelů podle plakátků

18:00 Sezemice mše sv.,

 

26. 5. sobota 7:00 – 11:00 služba ve věznici

10:00 Sezemice křest Kristýna Pátková

18:00 Kunětice mše sv. vigilie slavnosti

 

27. 5. 2018 – Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Josefa Bise, manželku a celý rod

 

28. 5. pondělí Kostěnice mše sv. 17:00 h

 

Misijní koláč Sezemice 2263, Býšť 1948, všem organizátorům a přispívajícím upřímné poděkování

 

Přílohy:
ohPneumaAgion2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu