Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. května 2018
Ohlášky
Petr Borský
27.05.2018 09:07:39

27. 5. 2018 – Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Josefa Bise, manželku a celý rod a Jana Kynose

 

28. 5. pondělí 8. týdne v mezidobí 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 h Kostěnice mše sv.

 

29. 5. úterý; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 Sezemice náboženství na faře

 

30. 5. středa 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

31. 5. čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně

7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv., eucharistický průvod

 

 

1. 6. pátek sv. Justin, mučedník12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., obětovaná za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce,

poté na faře modlitba svatého růžence a setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce

 

2. 6. sobota

8:00 Sezemice mše sv,. obětována na smír za hříchy a rouhání proti mateřství Panny Marie vůči nám a všem lidem

18:00 Kunětice mše sv.

 

3. 6. 2018 9. neděle v mezidobí – Těla a Krve Páně

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Keroušovu, Jiroutovu a Havránkovu

15:00 Bělečko mše sv.

 

Sbírka minulé neděle na pastorační aktivity v diecézi:Sezemice 2412, Dašice 355, Býšť 1790, všem přispívajícím upřímné poděkování

 

Přílohy:
ohPanagiaTRIAS.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“