Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. září 2018
Ohlášky
Petr Borský
23.09.2018 09:25:10

23. 9. 2018 25. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče a syna Václava a vnuka Petra

 

16:00 Němčice žehnání dětem

 

24. 9. 2018 pondělí; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

25. 9. úterý; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

26. 9. středa: sv. Kosma a Damián 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

27. 9. čtvrtek pam. sv. Vincence z Paula, kněze; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Kostěnice mše sv.

 

28. 9. pátek slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8:00 Býšť mše sv.

16:00 Mnětice mše sv.

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za Václava Novotného, manželku, syna a všechny, kteří tam odpočívají, budiž jim země lehká, ať odpočívají v pokoji

 

29. 9. Sobota: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

8:00 Sezemice mše sv.

11:00 Sezemice mše sv. na poděkování za 50 let společného manželského života a vyprošení zdraví a Božího požehnání do dalších let

18:00 Kunětice mše sv. za Emilii Spitzerovou a manžela

 

30. 9. 2018 26. neděle v mezidobí

sbírka na podporu hnutí domácí hospicové péče

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. a vyprošení zdraví a Boží ochrany pro rodinu Matúšů, Trtkovu, Bezouškovu a Pastorovu

11:00 Býšť mše sv.

 

 

Přílohy:
ohsv.25mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Touto středou

(26. února) začíná postní období - čas určený vnitřnímu usebrání a duchovní přípravě na Velikonoce.

Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře