Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. září 2018
Ohlášky
Petr Borský
29.09.2018 18:27:09

30. 9. 2018 26. neděle v mezidobí

sbírka na podporu hnutí domácí hospicové péče

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. a vyprošení zdraví a Boží ochrany pro rodinu Matúšů, Trtkovu, Bezouškovu a Pastorovu

11:00 Býšť mše sv. za Boží požehnání pro čestný život v manželství

 

 

1. 10. pondělí; pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

2. 10. úterý; památka svatých andělů strážných; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství na faře

 

3. 10. středa: 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství na faře

16:30 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

4. 10. čtvrtek pam. sv. Františka z Assisi; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Dašice adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

5. 10. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

6. 10. Sobota

 

7. 10. 2018 27. neděle v mezidobí (Panna Maria Růžencová)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

14:00 Kunětice mše sv.

 

Přílohy:
ohsv.26mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Touto středou

(26. února) začíná postní období - čas určený vnitřnímu usebrání a duchovní přípravě na Velikonoce.

Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře