Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. října 2018
Ohlášky
Petr Borský
07.10.2018 09:03:56

7. 10. 2018 27. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

14:00 Kunětice mše sv.

 

8. 10. pondělí; sv. Simeon; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

9. 10. úterý; sv. Dionýsius; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství na faře

19:00 nemocnice Pardubice mše sv.

 

10. 10. středa: 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

19:00 Němčice mše sv.

 

11. 10. čtvrtek pam. sv. Jana XXIII., papeže

9:30 Sezemice mše sv. vikariátního setkání kněží

17:00 Dašice mše sv.

 

12. 10. pátek sv. Radima, biskupa12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za

 

13. 10. Sobota

8:00 Sezemice mše sv. na smír za hříchy a rouhání proti zjevením a poselstvím Panny Marie

10:00 Sezemice křest

18:00 Kunětice mše sv.

 

14. 10. 2018 28. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

15:00 Bělečko mše sv.

 

Minulé neděle sbírka na podporu hnutí domácí hospicové péče: Sezemice + Kunětice 3470; Býšť 1322; Dašice 685. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Přílohy:
ohsv.27mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu