Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. října 2018
Ohlášky
Petr Borský
21.10.2018 09:27:50

21. 10. 2018 29. neděle v mezidobí Den modliteb za misie

Sbírka na misie

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. z výročí posvěcení kostela

11:00 Býšť mše sv. za paní Annu Hanouskovou z Rokytna při výročí jejích narozenin a za její dceru Annu Formanovou. 

15:30 Sezemice: houslový a varhanní koncert

 

22. 10. pondělí; sv. Jana Pavla II.; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

23. 10. úterý; sv. Jana Kapistránského12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství na faře

 

24. 10. středa: pam. sv. Antonína Maria Klareta, biskupa 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

25. 10. čtvrtek, 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

26. 10. pátek 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. ; na faře modlitba sv. růžence

 

27. 10. Sobota

10:00 Sezemice na poděkování za 50 let manželského života a vyprošení zdraví a Božího požehnání do dalších let

18:00 Kunětice mše sv.

 

28. 10. 2018 30. neděle v mezidobí (sv. Šimona a Judy)

8:00 Dašice mše sv. za + Elišku Kňavovou

9:30 Sezemice mše sv. za Karla Sedlaříka, syna, rodiče a všechny příbuzné; též za jeho bratra Josefa. Ať jim Bůh žehná, ať odpočívají v pokoji.

11:00 Býšť mše sv.

 

 

Přílohy:
ohsv.29mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“