Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. září 2021
Ohlášky
Petr Borský
18.09.2021 10:19:16

19. 09. 2021 r. / 25. Neděle v mezidobí / (B)/ Sbírka na církevní školy

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Pulpánovu/

11:00 – Býšť /int. na poděkování za 85 let života s prosbou o další sily a zdraví/

 

 

20. 09. Pondělí

 

 

21. 09. Úterý

 

 

22. 09. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za farníky/

18:00 – Sezemice /int. o milosti potřebné k manželství, rodičovství a výchově/

 

 

23. 09. Čtvrtek /sv. Pia z Pietrelciny, památka/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za farníky/

 

 

24. 09. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za farníky/

 

 

25. 09. Sobota

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: Tomáš R.)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

26. 09. 2021 r. / 26. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za +Josefa Dědka k 1. výročí úmrtí/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Václava Beka/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť