Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. října 2021
Ohlášky
Petr Borský
09.10.2021 08:56:51

10. 10. 2021 r. / 28. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Marii a Arnošta Němcoví/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Vohnoutovu, Roberta Vanýska, Pavla Němce a Jiřího Zamazala/

 

 

11. 10. Pondělí

 

 

12. 10. Úterý

 

 

13. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. poděkování za dar syna s prosbou do dalších let/

 

 

14. 10. Čtvrtek

 

11:00 – Býšť /pohřební bohoslužba: +Marie Járova/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

15. 10. Pátek /sv. Terezie od Ježíše, památka/

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

16. 10. Sobota

 

08:30 – Sezemice (generální úklid kostela a kapli Panny Marie na místním hřbitově)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

17. 10. 2021 r. / 29. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Václava Novotného,manželku,syna,+Františka Novotného a jeho rod/VYROČNÍ DEN POSVĚCENÍ KOSTELA

11:00 – Býšť /int. na poděkovaní za 85 l. života paní Pavly Novotné/

 

17:00 – Sezemice /POSVÍCENSKÝ CHRÁMOVÝ KONCERT:Barocco sempre giovane/

43. Pardubické hudební jaro“

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť