Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. října 2021
Ohlášky
Petr Borský
16.10.2021 09:10:54

17. 10. 2021 r. / 29. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. za +Miloslava Štěpána/

9:30 – Sezemice /int. za +Václava Novotného,manželku,syna,+Františka Novotného a jeho rod/VYROČNÍ DEN POSVĚCENÍ KOSTELA

11:00 – Býšť /int. na poděkovaní za 85 l. života paní Pavly Novotné/

 

17:00 – Sezemice /POSVÍCENSKÝ CHRÁMOVÝ KONCERT:Barocco sempre giovane/43. Pardubické hudební jaro“

 

 

18. 10. Pondělí

 

 

19. 10. Úterý

 

 

20. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

21. 10. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

22. 10. Pátek /sv. Jana Pavla II, památka/

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

23. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

24. 10. 2021 r. / 30. Neděle v mezidobí / (B)/ Papežská misijní díla - sbírka

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za duše v očistci/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť