Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. listopadu 2021
Ohlášky
Petr Borský
06.11.2021 11:59:31

07. 11. 2021 r. / 32. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedlaříka, syna, rodiče a všechny přátele /

11:00 – Býšť

 

 

08. 11. Pondělí

 

 

09. 11. Úterý

 

 

10. 11. Středa /sv. Lva Velikého, památka/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za Daněla o šťastnou operaci a ochranu Panny Marie/

 

 

11. 11. Čtvrtek /sv. Martina, památka/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

12. 11. Pátek /sv. Josafata, památka/

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Annu Vrbiakovou/

 

 

13. 11. Sobota /sv. Anežky České, památka/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

14. 11. 2021 r. / 33. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +rodiče Stanislava a Annu, za zemřelé děti, snahu a zetě/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Žeravíkovu a Polákovu/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť