Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. listopadu 2021
Ohlášky
Petr Borský
27.11.2021 10:25:32

 

28. 11. 2021 r. / 1. neděle adventní (C)/ - posvěcení adventních věnců

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +tatínka Milana, sestru Ludmilku a za Boží pomoc pro rodinu Svíkovou, Rychlou a Bambuchovou/

11:00 – Býšť /int. za Emilii a Františka Vohralíkovy/

 

17:00 – Sezemice – rozsvícení a požehnáni vánočního stromku u Radnice Města

 

29. 11. Pondělí

 

 

30. 11. Úterý

 

 

01. 12. Středa /sv. Ondřeje, apoštola, mše sv. ze svátku 30.11/

 

11:00 – Kunětice (pohřební bohoslužba: +Zdenka Pultarová)

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“

 

 

02. 12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

03. 12. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/„RORÁTY“

 

 

04. 12. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/„RORÁTY“

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

05. 12. 2021 r. / 2. neděle adventní (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Stanislava a Cecyli Trtkoví a zemřelou rodinu /

11:00 – Býšť /int. za zemřelé z rodiny Drašnarovy a Půhoných /

 

 

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 – Býšť, 20:00 – Dašice, 22:00 – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť