Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. prosince 2021
Ohlášky
Petr Borský
04.12.2021 11:22:44

05. 12. 2021 r. / 2. neděle adventní (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Stanislava a Cecyli Trtkoví a zemřelou rodinu /

11:00 – Býšť /int. za + zemřelé z rodiny Drašnarovy a Půhoných/

 

 

06. 12. Pondělí

 

 

07. 12. Úterý

 

 

08. 12. Středa /Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – slavnost/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“

 

 

09. 12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

10. 12. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“

 

 

11. 12. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

12. 12. 2021 r. / 3. neděle adventní „gaudete“-raduj se(C)/ sbírka na kněžský seminář

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za + zemřelou rodinu Valentovu, Prausovu, Josefa Komárka/

11:00 – Býšť /int. za Františka a Jaroslavu Prouzovy a rodiče z obou stran/

 

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

 

Generální úklid (vánoční výzdoba) kostela: 18.12.2021 od 08:30 hod. srdečně zvu…

 

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 – Býšť, 20:00 – Dašice, 22:00 – Sezemice

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť