Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. prosince 2021
Ohlášky
Petr Borský
18.12.2021 17:48:18

19. 12. 2021 r. / 4. neděle adventní (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za + manželé Sedláčkovy, syna Petra a rodiče z oboji strany/

11:00 – Býšť /int. za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu Chaloupkovu, Kosatíkovu a Soukenkou/

 

 

20. 12. Pondělí

 

 

21. 12. Úterý

 

 

22. 12. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za+Miroslava Šedu, rodiče,syna/

18:00 – Sezemice „RORÁTY“/int. na poděkování za uzdravení dětí a vnoučat/

 

 

23. 12. Čtvrtek

 

 

24. 12. Pátek /Štědrý den/PŮLNOČNÍ MŠE SV.:

 

16:00 Býšť /int. za rodinu Šolínovu, Havránkovu a Hlásných/

 

20:00 – Dašice /int. s prosbou o uzdravení Alenky/

 

22:00 – Sezemice /int. za +Zdenka Jílka/

 

 

25. 12. Sobota /1. svátek vánoční//Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ/:

 

09:30 – Sezemice /int. za +Václava Nováka/

 

11:00 – Býšť /int. za +Františka Hemzu a paní Hrstkovou/

 

 

26. 12. 2021 r. Neděle /2. svátek vánoční//Svátek sv.Rodiny Ježíše,Marie a Josefa/:

 

08:00 – Dašice /int. za farníky/

 

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

 

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť