Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. dubna 2023
Ohlášky
Petr Borský
08.04.2023 11:40:33

 

09. 04. 2023 r. /Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Alenu a Františka Pultarovy a rodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť

 

17:00 – Sezemice: KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY:

Missa Santa Cecilia, Ave Maria, Pie Jesu, Ave Verum Corpus, Hallelujah“.

- účinkuje Dechový orchestr Kulturního domu města Holice

 

 

10. 04. 2023 r. /Pondělí velikonoční / (A)/

 

09:30 – Sezemice

 

 

11.04. Úterý

 

 

12.04. Středa

 

18:00 – Sezemice/int. za +Barboru Liszkowska/

 

 

13.04. Čtvrtek

 

12:00 – pohřební bohoslužba: +Marta Schejbalova (v rodinném kruhu)

 

 

14.04. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

15.04. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

16. 04. 2023 r. /2. Neděle velikonoční / (A)/ Neděle Božího milosrdenství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Čelouda a cely rod/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu