Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. července 2023
Ohlášky
Petr Borský
08.07.2023 09:08:02

 

09. 07. 2023 r. / 14. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

10.07. Pondělí

 

 

11.07. Úterý

 

 

12.07. Středa (14. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

13.07. Čtvrtek (14. týden v mezidobí)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

14.07. Pátek (14. týden v mezidobí)

 

10:00 – 14:00 – Sezemice/setkání Služebníku Ježíšova Velekněžského Srdce/-v kostele

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

15.07. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. za +Radima Sokoláře a +rodiny Sokoláře/

 

 

16. 07. 2023 r. / 15. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Marii Malou/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu