Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. srpna 2023
Ohlášky
Petr Borský
19.08.2023 10:34:02

 

20. 08. 2023 r. / 20. Neděle v mezidobí / (A)/ Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice „poutní mše sv.“ /int. za rodinu Kašparovu a Chvalovu/

11:00 – Býšť /int. za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka/

 

 

21.08. Pondělí

 

 

22.08. Úterý

 

 

23.08. Středa (20. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za +Alenu Michalcovou/

 

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svátosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

24.08. Čtvrtek /Svátek sv. Bartoloměje/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

25.08. Pátek (20. týden v mezidobí)

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Václava Kubasu/

 

 

26.08. Sobota

 

11:00 – Sezemice /křestní bohoslužba/: Adam Hamlp

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Nadu Zemanovou/

 

 

27. 08. 2023 r. / 21. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu