Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. srpna 2023
Ohlášky
Petr Borský
26.08.2023 10:57:55

 

27. 08. 2023 r. / 21. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /mše sv. s výročí  posvěcení vlastního kostela (212. let)

 

17:00 – Býšť /Slavnostní Koncert/: Zahajovací koncert 14. MHF Eduarda Nápravníka

 

 

28.08. Pondělí

 

 

29.08. Úterý

 

 

30.08. Středa (21. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

31.08. Čtvrtek (21. týden v mezidobí)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

01.09. Pátek /1. pátek v měsíci/ (Začátek školního roku 2023/2024)

 

17:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

02.09. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

03. 09. 2023 r. / 22. Neděle v mezidobí / (A)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

žehnání dětem a školních pomůcek

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu