Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. září 2023
Ohlášky
Petr Borský
09.09.2023 11:16:47

 

10. 09. 2023 r. / 23. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice poutní mše sv. /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za Josefa Jirsu a ten celý rod/

 

 

11.09. Pondělí

 

 

12.09. Úterý

 

 

13.09. Středa /Památka sv. Jana Zlatoústého, učitele církve/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svátosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

14.09. Čtvrtek /Svátek Povýšení svatého kříže/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

15.09. Pátek /Památka Panny Marie Bolestné/

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

16.09. Sobota

 

11:00 – Sezemice /zlatá svatba/-mše sv. v rodinném kruhu/int. na poděkování za 50let/

 

14:00 – Dašice /křestní bohoslužba/: Jiří Urbanec

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

17. 09. 2023 r. / 24. Neděle v mezidobí / (A)/ - sbírka na církevní školství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Marie a jejich manžele/příbuzné z rodiny p. Sedlaříkové/

11:00 – Býšť /int. za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu