Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. prosince 2023
Ohlášky
Petr Borský
09.12.2023 12:15:14

 

10. 12. 2023 r. / 2. neděle adventní (B)/ „sbírka na kněžský seminář“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +rodiče Stanislava a Annu Bačinový, +syna Stanislava, +dceru Annu/

11:00 – Býšť /int. dantis

 

 

11.12. Pondělí

 

 

12.12. Úterý

 

 

13.12. Středa /mše sv. v 16:00 hod. – Býšť(zimní období/čas)/

 

16:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)RORÁTY“ /int. dantis/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 16:45 hod./- „Angelus Domini“

 

 

14.12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)RORÁTY“

 

 

15.12. Pátek /mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice(zimní období/čas)/

 

16:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

17:00 – Sezemice RORÁTY“ /int. dantis/

 

 

16.12. Sobota

 

08:30 – Sezemice /generální úklid kostela: stavěni betlému a vánočních stromku/

 

17:00 – Býšťadventní/vánoční koncert v kostele: „Lenka Seidlová a její vzácní hosté“

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. dantis/

 

 

17. 12. 2023 r. / 3. neděle adventní (B)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za rod Reinberku/

11:00 – Býšť /int. za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu Chaloupkovou, Kosatíkovou a Soukenkovou /

 

15:00 – Dašice – adventní koncert v kostele: „Noema Erba“

 

RORÁTY: Býšť: středa v 16:00 hod., Dašice: čtvrtek v 17:00 hod., Sezemice: pátek v 17:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŮLNOČNÍ MŠE SV.: 16:00 hod. – Býšť, 20:00 hod. – Dašice, 22:00 hod. – Sezemice

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu