Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. února 2024
Ohlášky
Petr Borský
24.02.2024 11:20:25

 

25. 02. 2024 r. / 2. Neděle postní / (B) sbírka – „Svatopetrský haléř“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za +Romualdu, Jana, Antoniego Brzezinskich/

 

26.02. Pondělí

 

27.02. Úterý

 

28.02. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Gabrielu Štastnou/

po mši sv. KŘÍŽOVA CESTA v kostele (provází kněz a věřící)

 

29.02. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

po mši sv. KŘÍŽOVA CESTA v kostele (provází kněz a věřící)

 

01.03. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

17:30 – Sezemice (svátost smíření) – KŘÍŽOVA CESTA (provází kněz a věřící)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

02.03. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. dantis/

 

03. 03. 2024 r. / 3. Neděle postní / (B) 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karola Havčarika/

11:00 – Býšť /int. za +Jiřinu Kratkou a zesnulou rodinu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu