Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. března 2024
Ohlášky
Petr Borský
30.03.2024 13:26:57

 

31. 03. 2024 r. /Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / (B)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

11:00 – Býšť /int. za rod. Metelkovu a Štěpánkovu/

 

 

01. 04. 2024 r. /Pondělí velikonoční / (B)/

 

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

 

 

02.04. Úterý

 

 

03.04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.) – /int. za farníky/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18:00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

04.04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

05.04. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

17:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice – /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

06.04. Sobota (1. sobota v měsíci) /

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

07. 04. 2024 r. /2. Neděle velikonoční / (B)/ Neděle Božího Milosrdenství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu