Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. dubna 2024
Ohlášky
Petr Borský
13.04.2024 19:39:15

 

14. 04. 2024 r. /3. Neděle velikonoční / (B)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Jaroslava Neugebauera, manželku, vnuka Radima Sokoláře a dvoje rodiče/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Půhoných/

 

 

15.04. Pondělí

 

 

16.04. Úterý

 

 

17.04. Středa

 

11:00 – Býšť /pohřební bohoslužba/: +Ludmila Hlaváčková/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.) – /int. za farníky/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18:00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

18.04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

19.04. Pátek

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice/int. za farníky/

 

 

20.04. Sobota

 

14:00 – Býšť - Den otevřených dveří a žehnání hasičského vozu - SDH Býšť

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Karla Čelouda/

 

 

21. 04. 2024 r. /4. Neděle velikonoční / (B)/ - sbírka na kněžský seminář

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Marii Malou/

11:00 – Býšť POUTNÍ MŠE SV.:/int. za rodinu Benešovu a Štěpánkovu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu