Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. dubna 2024
Ohlášky
Petr Borský
20.04.2024 10:22:48

 

21. 04. 2024 r. /4. Neděle velikonoční / (B)/ - sbírka na kněžský seminář

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Marii Malou/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Benešovu a Štěpánkovu/

 

 

22.04. Pondělí

 

- restaurování historických vitráží v kostele – Sezemice

(Licence Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek k. 4.391/97.)

 

 

23.04. Úterý

 

- restaurování historických vitráží v kostele – Sezemice

(Licence Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek k. 4.391/97.)

 

 

24.04. Středa

 

- restaurování historických vitráží v kostele – Sezemice

(Licence Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek k. 4.391/97.)

 

 

25.04. Čtvrtek

 

- restaurování historických vitráží v kostele – Sezemice

(Licence Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek k. 4.391/97.)

 

 

26.04. Pátek

 

- restaurování historických vitráží v kostele – Sezemice

(Licence Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek k. 4.391/97.)

 

 

27.04. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

28. 04. 2024 r. /5. Neděle velikonoční / (B)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +strýce Josefa, prarodiče Štěpána a Růženu Bambuchovy/

11:00 – Býšť POUTNÍ MŠE SV.:/int. za farníky/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu