Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. dubna 2024
Ohlášky
Petr Borský
27.04.2024 11:34:12

 

28. 04. 2024 r. /5. Neděle velikonoční / (B)/

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +strýce Josefa, prarodiče Štěpána a Růženu Bambuchovy/

11:00 – Býšť POUTNÍ MŠE SV.:/int. za farníky/

 

 

29.04. Pondělí

 

 

30.04. Úterý

 

 

01.05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. za farníky/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18:00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

02.05. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

03.05. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

17:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice – /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

04.05. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

05.05. 2024 r. /6. Neděle velikonoční / (B)/1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

sbírka – „Na pronásledované křesťany“

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

11:00 – Býšť /int. za +Josefa Ježka, rodiče a sestru/

 

 

09.05. Čtvrtek / Slavnost Nanebevstoupení Páně/

 

9:30 – Sezemice – vikariátní setkaní kněží vikariátů Pardubice

(Mše sv. pro všechny farností v 9:30 hod. v Sezemicích)

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu