Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. června 2010
Ohlášky
Petr Borský
13.06.2010 10:31:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. června 2010 do 20. června 2010
Neděle 13. června 2010                    11. neděle v mezidobí / sv. Antonín z Padovy
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boží milost pro rodinu Meličovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
Pondělí 14. června 2010                sv. Anastáz
  Sezemice mše sv. se ruší
 
Úterý 15. června 2010                sv. Vít, mučedník                                volný den - beze mše svaté
   
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
   
Středa 16. června 2010                sv. Benon
  Sezemice mše sv. se ruší
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 17. června 2010                  sv. Avitus
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 18. června 2010                sv. Řehoř Barbarigo
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře
   
Sobota 19. června 2010                Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 20. června 2010                      12. neděle v mezidobí / sv. Silverius
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka Pultara a manželku a rodiče
  z obojí strany  
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
 
Oznámení: P. Milan Vrbiak bude od pondělí 14. června do 16. června 2010 čerpat řádnou dovolenou.
                 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
       
                 
       
zemětřesení na HAITI. Ve farnosti Sezemice byla vybrána částka 6 338,- Kč, ve farnosti Býšť částka
5 122,- Kč a v Dašicích 2 520,- Kč. Na bohoslužby v úterý si farníci mohou přinést svíčky na posvěcení.
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“