Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. července 2010
Ohlášky
Petr Borský
11.07.2010 10:01:03
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. července 2010 do 18. července 2010
   
Neděle 11. července 2010            15. neděle v mezidobí / sv. Benedikt, patron Evropy
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
   
   
   
   
   
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Horákovu a Roterovu
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče
   
Pondělí 12. července 2010            sv. Jan Qualbetr
   
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Úterý 13. července 2010            sv. Jindřich                            volný den - beze mše svaté
                 
                 
                 
   
Středa 14. července 2010            bl. Hroznata / sv. Kamil de Lellis
   
   
  Sezemice mše sv. se ruší
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek  
   
Čtvrtek 15. července 2010            sv. Bonaventura
                 
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 16. července 2010                Panna Maria Karmelská
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence
   
Sobota 17. července 2010            bl. Česlav a sv. Hyacint / sv. Pavel Gojdič     
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
   
Neděle 18. července 2010            16. neděle v mezidobí / sv. Emilián
                 
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Hanouskovu a Formanovu
 
   
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za 
   
                 
Oznámení: P. Milan Vrbiak bude do středy 14. července 2010 čerpat řádnou dovolenou.                
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“