Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. ledna 2011
Ohlášky
Petr Borský
22.01.2011 23:02:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. ledna 2011 do 30. ledna 2011
   
Neděle 23. ledna 2011                     3. neděle v mezidobí / sv. IIdefons
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována n
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Pondělí 24. ledna 2011                    Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
     
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice 2. setkání s obyvateli domu s pečovatelskou službou
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
Úterý 25. ledna 2011                    Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
                 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 26. ledna 2011                    Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů    
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
       
                 
Čtvrtek 27. ledna 2011                    sv. Anděla Mericiová
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 28. ledna 2011                    Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 29. ledna 2011                     sv. Sulpicius
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
Neděle 30. ledna 2011                     4. neděle v mezidobí / sv. Martina
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
   
 
 
                 
   
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
  17:00 hod. Sezemice Setkání farních rad všech svěřených farností na faře
                 
Oznámení: Setkání farních rad všech svěřených farností bude v Sezemicích, dne 30. 01. v 17:00hod.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu