Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. února 2011
Ohlášky
Petr Borský
12.02.2011 22:03:28
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. února 2011 do 20. února 2011
             
Neděle 13. února 2011                 6. neděle v mezidobí / sv. Kateřina Ricciová
                 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za paní Jiřinu Popelářovou
   
 
   
 
 
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Pondělí 14. února 2011                sv. Valentin
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice 3. setkání s obyvateli domu s pečovatelskou službou
 
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 15. ledna 2011                 sv. Jiřina                             volný den - beze mše svaté
                 
   
 
Středa 16. února 2011                sv. Juliána
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 17. února 2011                sv. Alexius a druhové
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Pátek 18. února 2011                sv. Simeon
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře  
   
Sobota 19. února 2011                sv. Godšalk
                 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 20. února 2011                 7. neděle v mezidobí / sv. Nikefor
 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                 
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kunětice - 950Kč, Dašice - 1125Kč, Býšť - 2 882Kč. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
                 
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu