Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. prosince 2011
Ohlášky
Petr Borský
03.12.2011 23:09:58
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04.  2011 do 11. prosince 2011
                 
Sobota 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Marii Černou
Neděle 04. prosince 2011           2. neděle adventní / sv. Jan Damašský, sv. Barbora
      Sbírka na "Charitu"      
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Jaroslava Rotbauera
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé manžele Foltasovy, Bazalovy,
  zemřelého syna Pavla a zemřelou Pavlu Skurčákovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka a Lidmilu Drašnarovy
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
             
Pondělí 05. prosince 2011           sv. Sába
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
             
Úterý 06. prosince 2011           sv. Mikuláš, biskup
 
Středa 07. prosince 2011           Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
   
  13:15 hod. Dašice výuka náboženství zrušena - ZŠ Dašice
  16:00 hod. Býšť mše sv. se ruší  
   
Čtvrtek 08. prosince 2011    Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  09:30 hod. Pardubice vikariátní setkání spojené se mši svatou  
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pátek 09. prosince 2011            sv. Jan Didak Cuauhtlatoatzin a sv. Valerie
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 10. prosince 2011           sv. Julie a Eulálie
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Arnošta Tomáška 
  a manželku  
Neděle 11. prosince 2011           3. neděle adventní / sv. Damas I.
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Wimra
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Prouzu, sestru a rodiče z obojí
  strany  
Oznámení: Pater Milan Vrbiak nebude ve dnech 06. a 07. 10. 2011 přítomen.
Administrátor:                 Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu