Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. června 2012
Ohlášky
Petr Borský
02.06.2012 22:31:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. června 2012 do 10. června 2012
         
Neděle 03. června 2012 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazená)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
P. Vrbiak 17:00 hod. V. Mýto mše sv.  obětována za: (intence podle zadání)
   
Pondělí                 16. dubna 2012 04. června 2012  Dalibor   sv. František Caracciolo
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
Úterý                     17. dubna 2012 05. června 2012  Dobroslav Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice mše sv. kněží hnutí Focolare  
   
Středa 06. června 2012  Norbert   sv. Norbert, biskup
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 07. června 2012 Slavnost Těla a Krve Páně
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. a následně eucharistický průvod náměstím
   
Pátek 08. června 2012  Medard   sv. Medadr
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za:(intence neobsazena)  
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 09. června 2012  Stanislava sv. Efrém Syrský
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za:(intence neobsazena)
     
Neděle 10. června 2012 10. neděle v mezidobí / sv. Maxim
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za prvopříjímající děti
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv.  obětována za: (intence podle zadání)
   
                   
Oznámení: Nauka k biřmování  je vždy v sobotu v 19:30 na faře v Sezemicích.
Ve čtvrtek 7. 6. o Slavnosti Božího Těla zveme farníky všech třech farností do Euch. průvodu v Dašicích.
Sbírka na "Potřeby diecéze": Kunětice-1032Kč, Sezemice-1846Kč, Dašice-986Kč, Býšť-2090Kč, Bělečko-370Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu