Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnech od 8. července 2012
Ohlášky
Petr Borský
07.07.2012 19:45:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. července 2012 do 22. července 2012
         
Neděle 08. července 2012 14. neděle v mezidobí / sv. Kilián
   
P. Sokol 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za Ondřeje Džačovského, manželku a rodiče
   
  z obojí strany  
   
 
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče
   
Pondělí                 16. dubna 2012 09. července 2012 Drahoslava sv. Veronika Giulianiová, sv. Augustin Žao Rong a druhové, mučedníci
   
  07:30 hod. Sezemice mše sv.  zrušena  
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                     17. dubna 2012 10. července 2012 Amálie, Libuše                       sv. Amálie    
   
Středa 11. července 2012 Olga Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
   
  15:00 hod. Býšť mše sv.  zrušena  
   
Čtvrtek 12. července 2012 Bořek sv. Jan Qualbert
 
   
  18:00 hod. Dašice společná modlitba Slavného růžence - v kostele
   
Pátek 13. července 2012 Markéta sv. Jindřich
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
  18:00 hod. Sezemice litanie k Božskému Srdci Ježíšovu - v kostele
  18:20 hod. Sezemice pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře    
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 14. července 2012 Karolína bl. Hroznata, mučedník a sv. Kamil de Lellis, kněz
   
P. Kunert 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
       
Neděle 15. července 2012 15. neděle v mezidobí / Památka sv. Bonaventury, biskupa
   
P. Sokol 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Bartoš 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana profesora Zdeňka Knaute a paní Marii
                  Knauteovou
P. Bartoš 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Svatákovu a Krpatovu
   
       
                   
Pondělí                 16. dubna 2012 16. července 2012 Luboš Panna Maria Karmelská
   
  07:30 hod. Sezemice mše sv.  zrušena  
   
Úterý                     17. dubna 2012 17. července 2012 Martina bl. Česlav a sv. Hyacint, kněží
   
Středa 18. července 2012 Drahomíra sv. Emilián
   
  15:00 hod. Býšť mše sv.  zrušena  
   
Čtvrtek 19. července 2012 Čeněk sv. Makrina
 
  18:00 hod. Dašice společná modlitba Slavného růžence - v kostele
   
Pátek 20. července 2012 Ilja sv. Apolinář, biskup a mučedník, sv. Eliáš
 
  18:00 hod. Sezemice litanie k Božskému Srdci Ježíšovu - v kostele
  18:20 hod. Sezemice pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře    
   
Sobota 21. července 2012 Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi, kněz a učitel církve
Sobota 14. července 2012 Karolína bl. Hroznata, mučedník a sv. Kamil de Lellis, kněz
   
P. Kunert 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
       
Neděle 22. července 2012 16. neděle v mezidobí / Památka sv. Marie Magdalény
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Ročkovu, Volfovu a Kavkovu
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Košku z Kladiny
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                   
Oznámení: V případě nutnosti se telefonicky obraťte na zastupujícího kněze Mgr. Jana Kunerta - telefonní 
číslo: 731 598 859. V případě nedostižnosti na kněze Antonína Sokola - telefonní číslo: 604 834 176.
                    Příprava na biřmování bude probíhat až po 22. červenci.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Postní dobu
„Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“